Identifikace materiálu
Čj. OVA 270/17 PID KORNAJFK23KD
Čj. předkladatele MV-11485/OBP-2017 Datum autorizace 10.2.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; platy zaměstnanců veřejné správy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Stabilizace policie a ostatních bezpečnostních sborů
Popis Předloženým návrhem nařízení vlády se s účinností od 1.7. 2017 zvyšují stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostní sborů o 10 %
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.4.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 29.3.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 228 ze dne 29.3.2017
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.2.2017 – 17.2.2017 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , GIBS , MF , MPSV , MSP , ÚZSI
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSAL3EK26T.docx 24 kB 5.4.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAL3EK26T.docx 41 kB 5.4.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk