Identifikace materiálu
Čj. OVA 345/17 PID KORNAJFJJG93
Čj. předkladatele MF-1093/2017/32-9 Datum autorizace 10.2.2017
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; daňová správa; mezinárodní spolupráce
Oblast práva Finanční právo/Daňový řád
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá k implementaci směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz, do českého právního řádu. Jedná se o novelizaci směrnice Rady 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní, pro kterou byla stanovena transpoziční lhůta do 31. prosince 2017.
Popis Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.1.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 3.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 47 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 3 ze dne 3.1.2018
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.2.2017 – 17.2.2017 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAUNCQZEJ.doc 26 kB 3.1.2018
Materiál ma_ALBSAUNCQZEJ.doc 392 kB 3.1.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSAUNCQZEJ.doc 232 kB 3.1.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAUNCQZEJ.doc 136 kB 3.1.2018
Rozdílová tabulka rt_ALBSAUNCQZEJ.doc 66 kB 3.1.2018
Průvodní dopis pd_ALBSAUNCQZEJ.docx 21 kB 3.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk