Identifikace materiálu
Čj. OVA 187/17 PID KORNAJF9ZTV1
Čj. předkladatele 102100/17 Datum autorizace 10.2.2017
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 1021)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova bezpečnostní politika; Ústava České republiky a ústavní zákony; zbraně
Oblast práva Ústavní právo/Bezpečnost a armáda
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je ústavně zakotvit právo občanů České republiky nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.12.2017 Stav materiálu P - předáno prezidentovi
Datum schůze vlády 27.2.2017 Číslo Sněmovního tisku 1021 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.2.2017 – 17.2.2017 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAK2B7GRY.doc 24 kB 3.3.2017
Stanovisko st_ALBSAK2B7GRY.doc 68 kB 3.3.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk