Identifikace materiálu
Čj. OVA 666/17 PID KORNAHRJSN76
Čj. předkladatele MV- 6431-2/OBP-2017 Datum autorizace 20.1.2017
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika
Oblast práva Správní právo/Zbraně a střelivo
Důvod předložení Návrh se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2017 k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.
Popis Návrh nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice (dále jen „návrh nařízení vlády“) připravilo Ministerstvo vnitra s odkazem na změny zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) v souvislosti s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na podzim roku 2014. Návrh nařízení vlády je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2017.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.7.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.7.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 499 ze dne 10.7.2017
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.1.2017 – 10.2.2017 Adresa připomínek vlastimil.jirous@mvcr.cz
Připomínková místa ČBÚ , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , ÚNMZ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAP8HG4GD.pdf 99 kB 13.7.2017
Průvodní dopis pd_KORNAP8HG4GD.pdf 594 kB 13.7.2017
Další příloha materiálu mp_KORNAP8HG4GD.docx 48 kB 13.7.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk