Identifikace materiálu
Čj. OVA 607/16-01 PID KORNAGTB6DNG
Čj. předkladatele MF-26485/2015/47-14 Datum autorizace 21.7.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova kontrola; majetek státu; veřejné rozpočty
Oblast práva Finanční právo/Finanční kontrola a hospodaření s veřejnými prostředky
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje návrh nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. součástí materiálu je též doprovodný změnový zákon. Cílem nové úpravy je zejména vymezení odpovědnosti za zavedení systému vnitřního řízení a kontroly a ochranu veřejných prostředků; odstranění duplicitních kontrol prováděných orgány finanční správy; snížení rigidnosti kontroly veřejných výdajů; posílení kontroly hospodaření podřízených organizací ze strany zřizovatele a posílení nezávislosti interního auditu.
Poznámky Materiál představuje přepracovaný návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě (č. j. MF-68424/2014/4701, č. j. OVA 231/15, č. j. 3503/2015-LRV).
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.8.2017 Stav materiálu FZ - návrh zamítnut Senátem
Datum schůze vlády 19.12.2016 Číslo Sněmovního tisku 1001 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.7.2015 – 25.8.2015 Adresa připomínek jana.kranecova@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-KA , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAGTB7Q6Y.doc 27 kB 22.12.2016
Materiál ma_KORNAGTB7Q6Y.docx 997 kB 22.12.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAGTB7Q6Y.docx 438 kB 22.12.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAGTB7Q6Y.docx 27 kB 22.12.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNAGTB7Q6Y.docx 61 kB 22.12.2016
Průvodní dopis pd_KORNAGTB7Q6Y.docx 21 kB 22.12.2016
Další příloha materiálu mp_KORNAGTB7Q6Y.docx 67 kB 22.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk