Identifikace materiálu
Čj. OVA 1623/16 PID KORNAGEH376C
Čj. předkladatele MV-157274-3/OBP-2016 Datum autorizace 9.12.2016
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; vojáci a vojenství
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory; Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana
Důvod předložení Návrh nařízení vlády se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2016. Důvodem předložení je aktuální potřeba umožnit nasazení vojáků ke střežení areálu muničních skladů Květná v Pardubickém kraji i v roce 2017. Nařízení vlády č. 396/2015 Sb., na základě kterého jsou ke stejnému účelu povoláni k plnění úkolů Policie ČR vojáci v činné službě v tomto roce, pozbyde platnosti dne 31. prosince 2016.
Popis Návrh nařízení vlády, na základě kterého budou v souladu se zákonem o Policii ČR a zákonem o ozbrojených silách povoláni k plnění úkolů Policie ČR vojáci v činné službě. Jejich úkolem bude provádění ostrahy areálu muničních skladů Květná i po dni skončení platnosti nařízení vlády č. 396/2015 Sb., tedy po 31. prosinci 2016.
Poznámky Předseda legislativní rady vlády vyhověl žádosti ministra vnitra a v souladu s čl. 76 odst. 1 a 2 Legislativních pravidel vlády dopisem č.j. 22349/2016-OVL stanovil, že připomínkové řízení ani hodnocení dopadů regulace (RIA) se k návrhu tohoto nařízení vlády neprovede.
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.12.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 19.12.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 1154 ze dne 19.12.2016
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(180 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAGTCG6E3.pdf 42 kB 20.12.2016
Průvodní dopis pd_KORNAGTCG6E3.doc 52 kB 20.12.2016
Další příloha materiálu mp_KORNAGTCG6E3.doc 29 kB 20.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk