Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNAGCJ5Y9A
Čj. předkladatele 12322-2/2016-ERU Datum autorizace 5.12.2016
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Energetický regulační úřad
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Popis Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.3.2017 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.12.2016 – 27.12.2016 Adresa připomínek eklep@eru.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAJDGZ58A.docx 24 kB 8.2.2017
Předkládací zpráva zp_ALBSAJDGZ58A.docx 25 kB 8.2.2017
Důvodová zpráva zd_ALBSAJDGZ58A.docx 49 kB 8.2.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAJUJ2T73.docx 67 kB 23.2.2017
Materiál ma_ALBSAJDGZ58A.docx 48 kB 8.2.2017
Vypořádání připomínek vp_ALBSAJDGZ58A.docx 50 kB 8.2.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAJDGZ58A.pdf 84 kB 8.2.2017
Další příloha materiálu mp_ALBSAJDGZ58A.docx 57 kB 8.2.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk