Identifikace materiálu
Čj. OVA 231/17 PID KORNAG7GXK7Q
Čj. předkladatele MF-20660/2016/3501-7 Datum autorizace 30.11.2016
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova finanční sektor; finanční trh; investice
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Podle § 215 odst. 2 a § 284 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb.
Popis Návrh nařízení vlády je předkládán v souvislosti se snahou o zatraktivnění fondového podnikání v České republice v reakci na praktické problémy zjištěné při jeho aplikaci. Zejména se ruší regulace investování fondů kvalifikovaných investorů, týká se ale v dílčích oblastech i fondů kolektivního investování, kde se zejména upřesňuje transpozice a provádí se některé terminologické změny.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.4.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.4.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 271 ze dne 10.4.2017
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.11.2016 – 21.12.2016 Adresa připomínek ales.kralik@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNALCG45QG.docx 37 kB 19.4.2017
Průvodní dopis pd_KORNALCG45QG.docx 44 kB 19.4.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk