Identifikace materiálu
Čj. OVA 1684/16 PID KORNAFCKT8GJ
Čj. předkladatele MPO 58239/16/41400/01000 Datum autorizace 8.11.2016
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova telekomunikace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Mediální právo (tisk; rozhlas; televize; internet)
Důvod předložení Navrhovaná změna nařízení vlády č. 153/2005 Sb. je součástí opatření vládou přijaté Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání (usnesení vlády ze dne 20. řervence 2016 č. 648).
Popis Jedno z opatření vládou přijaté Strategie rozvoje zemského digitálního vysílání ze dne 20. července 2016, ve které se jako jeden z klíčových postupů předpokládá kompenzace vyvolaných nákladů, tj. náklady souběžného vysílání přechodových a stávajících sítí v období 2016-2021 a náklady operátorů vysílacích sítí na nutnou změnu technických zařízení, souvisejících s vynuceným uvolněním rádiového spektra pásma 700 MHz v termínu, požadovaném v rámci evropské harmonizace a bez negativních dopadů na domácnosti.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.2.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.1.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 91 ze dne 30.1.2017
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(185 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.11.2016 – 30.11.2016 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RRTV , RVV , SPČR , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAJ8BLU24.doc 32 kB 6.2.2017
Průvodní dopis pd_KORNAJ8BLU24.doc 208 kB 6.2.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk