Identifikace materiálu
Čj. OVA 139/17 PID KORNAFBMCQSW
Čj. předkladatele MF-32518/2016/2703-5 Datum autorizace 3.11.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví; financování a investice; finanční sektor; finanční trh
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2016. Důvodem předložení zákona je objektivní potřeba uvést stávající právní úpravu do souladu s ostatními sektorovými zákony, novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, zpřesnit znění některých ustanovení, zrušit ustanovení, která pozbyla významu a provést některé terminologické úpravy za účelem zkvalitnění textu zákona a opravit některé chyby. Zákonem se rovněž zavádí nová právní úprava sdílení informací o kybernetických útocích mezi relevantními subjekty na finančním trhu.
Popis Ministerstvo financí předkládá materiál "Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů"
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.3.2017 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 13.3.2017 Číslo Sněmovního tisku 1061 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 183 ze dne 13.3.2017
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(188 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.11.2016 – 2.12.2016 Adresa připomínek Jaroslav.Kremen@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , RVV , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAKFJYEIR.doc 26 kB 17.3.2017
Materiál ma_KORNAKFJYEIR.doc 572 kB 17.3.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAKFJYEIR.docx 342 kB 17.3.2017
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAKFJYEIR.docx 41 kB 17.3.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAKFJYEIR.docx 285 kB 17.3.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNAKJHW57N_01.doc 256 kB 17.3.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNAKJHW57N_02.doc 264 kB 17.3.2017
Průvodní dopis pd_KORNAKFJYEIR.docx 21 kB 17.3.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk