Identifikace materiálu
Čj. OVA 1705/16 PID KORNAENHZU5Q
Čj. předkladatele MF-31633/2016/2702-7 Datum autorizace 12.10.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. .../2017 Sb., a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova financování a investice; finanční sektor; finanční trh
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrhem zákona se upřesňují a doplňují některá již dříve implementovaná ustanovení směrnice Rady a Evropského parlamentu 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Zároveň jsou předkládaným návrhem upraveny některé otázky fungování Garančního systému finančního trhu, a to na základě zkušeností s jeho dosavadním fungováním.
Popis Ministerstvo financí předkládá Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.2.2017 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 30.1.2017 Číslo Sněmovního tisku 1023 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 86 ze dne 30.1.2017
Znění PDF
DOC
(134 kB)
(187 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.10.2016 – 10.11.2016 Adresa připomínek eva.vejnarova@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAJ4KDJCV.docx 13 kB 1.2.2017
Materiál ma_ALBSAJ4KDJCV.docx 70 kB 1.2.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSAJ4KDJCV.docx 156 kB 1.2.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAJBDWCF3.docx 108 kB 6.2.2017
Rozdílová tabulka rt_ALBSAJ4KDJCV.docx 54 kB 1.2.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAJ4KDJCV.docx 21 kB 1.2.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk