Identifikace materiálu
Čj. OVA 251/17 PID KORNAEMF8NAV
Čj. předkladatele 919/2014-LO Datum autorizace 11.10.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Exekuce a výkon rozhodnutí
Důvod předložení zhodnocení účinnosti platné právní úpravy
Popis Novelizace občanského soudního řádu, exekučního řádu a notářského řádu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.6.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.10.2016 – 9.11.2016 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČNB , ČSÚ , FA , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , RVV , SPČR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCSBF2T1.doc 73 kB 3.6.2019
Návrh usnesení us_KORNB7KC3DBF.doc 30 kB 18.12.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB7KC3DBF.doc 47 kB 18.12.2018
Důvodová zpráva zd_KORNBCSBF2T1.doc 536 kB 3.6.2019
Materiál ma_KORNBCSBF2T1.doc 258 kB 3.6.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBCSBF2T1.doc 533 kB 3.6.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNB7KC3DBF.doc 240 kB 18.12.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBCSBF2T1.doc 418 kB 3.6.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNB7KC3DBF.doc 22 kB 18.12.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNB7KC3DBF.docx 178 kB 18.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNAKA9DJVJ.doc 64 kB 10.3.2017
Další příloha materiálu mp_KORNB7KC3DBF.doc 162 kB 18.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk