Identifikace materiálu
Čj. OVA 251/17 PID KORNAEMF8NAV
Čj. předkladatele 919/2014-LO Datum autorizace 11.10.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Exekuce a výkon rozhodnutí
Důvod předložení zhodnocení účinnosti platné právní úpravy
Popis Novelizace občanského soudního řádu, exekučního řádu a notářského řádu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.7.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 1.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 545 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 457 ze dne 1.7.2019
Znění PDF
DOC
(209 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.10.2016 – 9.11.2016 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ČMKOS , ČNB , ČSÚ , FA , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , RVV , SPČR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBDQGKDXI.docx 22 kB 4.7.2019
Materiál ma_KORNBDQGKDXI.doc 687 kB 4.7.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBDQGKDXI.doc 532 kB 4.7.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBDQGKDXI.doc 236 kB 4.7.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBDQGKDXI.doc 412 kB 4.7.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBDQGKDXI.doc 22 kB 4.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBDQGKDXI.doc 44 kB 4.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk