Identifikace materiálu
Čj. OVA 1312/16 PID KORNAEMCFLCA
Čj. předkladatele 68536/ENV/16 Datum autorizace 11.10.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Odpady
Důvod předložení Samostatný změnový zákon na základě závěru jednání Pléna LRV dne 8.10.2016 k zákonu o odpadech a zákonu o vybraných výrobcích s ukončenou životností
Popis Návrh zákona
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2017 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAEMCFLCA.doc 124 kB 11.10.2016
Návrh usnesení us_KORNAEMCFLCA.doc 28 kB 11.10.2016
Předkládací zpráva zp_KORNAGUB3X8O.docx 23 kB 21.12.2016
Důvodová zpráva zd_KORNAEMCFLCA.docx 45 kB 11.10.2016
Materiál ma_KORNAGUB3X8O.doc 101 kB 21.12.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAEMCFLCA.docx 91 kB 11.10.2016
Průvodní dopis pd_KORNAEMCFLCA.zip 595 kB 11.10.2016
Další příloha materiálu mp_KORNAGUB3X8O.doc 216 kB 21.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk