Identifikace materiálu
Čj. OVA 120/17 PID KORNAE3FETGR
Čj. předkladatele MPSV-2016/190296-51 Datum autorizace 27.9.2016
Popis
Název materiálu Vládní návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální ochrana
Oblast práva Občanské právo/Bytové právo; Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora; Správní právo/Obce a kraje; Správní právo/Přestupky a správní trestání; Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2016
Popis Návrh zákona zavádí formy podpory prostřednictvím sociálního bydlení, poskytování sociální služby a příspěvku na bydlení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.3.2017 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 8.3.2017 Číslo Sněmovního tisku 1065 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 163 ze dne 8.3.2017
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(185 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.9.2016 – 19.10.2016 Adresa připomínek tomas.urban@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSSOUD , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAKJGJ3TE.doc 22 kB 17.3.2017
Materiál ma_KORNAKJGJ3TE.docx 182 kB 17.3.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAKJGJ3TE.docx 2418 kB 17.3.2017
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAKJGJ3TE.doc 78 kB 17.3.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNAKJGJ3TE.doc 70 kB 17.3.2017
Průvodní dopis pd_KORNAKJGJ3TE.doc 372 kB 17.3.2017
Další příloha materiálu mp_KORNAKJGJ3TE.doc 2551 kB 17.3.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk