Identifikace materiálu
Čj. OVA 26/17 PID KORNAE3CUXVF
Čj. předkladatele MPSV-2016/203235-51 Datum autorizace 27.9.2016
Popis
Název materiálu Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova pracovně-právní vztahy; sociální pojištění
Oblast práva Pracovní právo/Zákoník práce; Sociální zabezpečení/Nemocenské pojištění
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá v souladu Plánem legislativních prací vlády pro rok 2016.
Popis V zákoně o nemocenském pojištění se zavádí nová dávka nemocenského pojištění - dlouhodobé ošetřovné. Účelem návrhu je zejména poskytnout nemocensky pojištěné osobě přiměřenou náhradu za ztrátu příjmu z výdělečné činnosti, která musela být z důvodu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče ošetřované osobě přerušena, a to formou dávky nemocenského pojištění. V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé ošetřovatelské péče a povinnost zařadit zaměstnance po skončení poskytování této péče na jeho původní práci a pracoviště.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.9.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 8.2.2017 Číslo Sněmovního tisku 1029 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 101 ze dne 8.2.2017
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(185 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.9.2016 – 26.10.2016 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , DAČR , FA , GIBS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , RVV , SMOČR , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAJDFQUDJ.docx 13 kB 8.2.2017
Materiál ma_KORNAJDFQUDJ.docx 109 kB 8.2.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAJDFQUDJ.docx 97 kB 8.2.2017
Průvodní dopis pd_KORNAJDFQUDJ.docx 183 kB 8.2.2017
Další příloha materiálu mp_KORNAJDFQUDJ.docx 134 kB 8.2.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk