Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNADQ9MKGD
Čj. předkladatele MK 56558/2016 Datum autorizace 12.9.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova rozhlasové a televizní vysílání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Mediální právo (tisk; rozhlas; televize; internet)
Důvod předložení Návrh zákona je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2016
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.2.2017 Stav materiálu U – Projednávání předčasně ukončeno předkladatelem
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.9.2016 – 11.10.2016 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa ČTÚ , KML , KOM , MD , MF , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RRTV , RVV , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNADQ9MKGD.docx 17 kB 12.9.2016
Návrh usnesení us_KORNADQ9MKGD.doc 26 kB 12.9.2016
Předkládací zpráva zp_KORNADQ9MKGD.docx 15 kB 12.9.2016
Důvodová zpráva zd_KORNADQ9MKGD.docx 117 kB 12.9.2016
Materiál ma_KORNADQ9MKGD.docx 66 kB 12.9.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNADQ9MKGD.docx 251 kB 12.9.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNADQ9MKGD.docx 98 kB 12.9.2016
Průvodní dopis pd_KORNADQ9MKGD.docx 28 kB 12.9.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk