Identifikace materiálu
Čj. OVA 1195/16 PID KORNADLGU7NC
Čj. předkladatele MPSV-2016/186225-522 Datum autorizace 8.9.2016
Popis
Název materiálu Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova platy zaměstnanců veřejné správy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací vlády
Popis Zvýšení stupnic platových tarifů pro zaměstnanců ve veřejných službách a správě a ve zdravotnictví
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.9.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 12.9.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 821 ze dne 12.9.2016
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(178 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNADTFK43T.docx 52 kB 16.9.2016
Průvodní dopis pd_KORNADTFK43T.docx 193 kB 16.9.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk