Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNACGJB4KB
Čj. předkladatele MF-24971/2016/3501-6 Datum autorizace 4.8.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova bankovnictví; dluhopisy; financování a investice; finanční sektor; finanční trh
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Důvodem předložení návrhu zákona je snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů, která je zastaralá.
Popis Ministerstvo financí vypracovalo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh zákona si vyžádal revizi stávajícího znění relevantních národních předpisů, zejména zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.9.2016 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.8.2016 – 1.9.2016 Adresa připomínek ales.kralik@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KML , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNACGJB4KB.docx 74 kB 4.8.2016
Návrh usnesení us_KORNACGJB4KB.docx 22 kB 4.8.2016
Předkládací zpráva zp_KORNACGJB4KB.docx 21 kB 4.8.2016
Důvodová zpráva zd_KORNACGJB4KB.docx 167 kB 4.8.2016
Materiál ma_KORNACGJB4KB.doc 206 kB 4.8.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNACGJB4KB.docx 123 kB 4.8.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNACGJB4KB.docx 133 kB 4.8.2016
Průvodní dopis pd_KORNACGJB4KB.docx 45 kB 4.8.2016
Další příloha materiálu mp_KORNACGJB4KB.docx 18 kB 4.8.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk