Identifikace materiálu
Čj. OVA 1436/16 PID KORNACFE7CTW
Čj. předkladatele MF-20892/2016/32-10 Datum autorizace 2.8.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daňová správa; mezinárodní spolupráce
Oblast práva Finanční právo/Daňový řád; Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá k implementaci směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, která má být podle jejího článku 2 odst. 1 transponována do 5. června 2017.
Popis Navrženou novelou zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní se doplňuje nový oddíl zákona, kterým se zavádí povinná automatická výměna zpráv podle jednotlivých zemí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.9.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 19.12.2016 Číslo Sněmovního tisku 999 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1150 ze dne 19.12.2016
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.8.2016 – 30.8.2016 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAGTD34K4.doc 26 kB 22.12.2016
Materiál ma_KORNAGTD34K4.doc 1495 kB 22.12.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAGTD34K4.doc 918 kB 22.12.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAGTD34K4.doc 108 kB 22.12.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAGTD34K4.doc 189 kB 22.12.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNAGTD34K4.doc 307 kB 22.12.2016
Průvodní dopis pd_KORNAGTD34K4.docx 21 kB 22.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk