Identifikace materiálu
Čj. OVA 1672/16 PID KORNACEJ6YLP
Čj. předkladatele MV-63513/LG-2016 Datum autorizace 1.8.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova platy zaměstnanců veřejné správy; služební poměr
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory; Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Bod 1.11.2 Koaliční smlouvy.
Popis Navrhovaný zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, byl připraven na základě závazku obsaženého v Koaliční smlouvě a jeho cílem je především provedení systémové změny v oblasti proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních sborů. Předkládaná novela konkrétně navrhuje odstranit povinnost příslušníků bezpečnostních sborů sloužit ročně 150 hodin bez nároku na náhradní volno či odměnu, s výjimkou vyhlášených krizových stavů. Kromě stěžejní úpravy týkající se proplácení přesčasů navrhuje novela provést některé další změny zákona č. 361/2003 Sb., které reagují na současnou aplikační praxi.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.8.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 30.1.2017 Číslo Sněmovního tisku 1024 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 87 ze dne 30.1.2017
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(188 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.8.2016 – 29.8.2016 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSSOUD , NSZ , praha-city , RRTV , RVV , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAJ7KDW9G.doc 22 kB 2.2.2017
Materiál ma_KORNAJ7KDW9G.docx 92 kB 2.2.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAJ7KDW9G.docx 56 kB 2.2.2017
Průvodní dopis pd_KORNAJ7KDW9G.doc 48 kB 2.2.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk