Identifikace materiálu
Čj. OVA 1160/16 PID KORNABFHE83Q
Čj. předkladatele 2016/140465-52 Datum autorizace 7.7.2016
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova organizace práce a pracovní podmínky
Oblast práva Pracovní právo/Zákoník práce
Důvod předložení Návrh nařízení vlády je předkládán v souladu s Plánem legislativních práci vlády na rok 2016.
Popis Důvodem předložení návrhu nařízení vlády je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze dne 19. ledna 2001 o úpravě letního času, která zavadí pro členské státy EU jednotná pravidla pro stanovení konkrétních dat začátku a konce letního času, a to na období let 2017 až 2021.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.10.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 12.10.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 889 ze dne 12.10.2016
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.7.2016 – 28.7.2016 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAF2KA8JK.doc 339 kB 24.10.2016
Průvodní dopis pd_KORNAF2KA8JK.docx 194 kB 24.10.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk