Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNABDH77FW
Čj. předkladatele 42417/2016 Datum autorizace 7.7.2016
Popis
Název materiálu Vyhláška o stanovení výše úhrady nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova hygiena; chemické látky; chemie a chemický průmysl; veřejné zdraví; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Předkládaný návrh vyhlášky o stanovení výše úhrady nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech je prováděcím právním předpisem k návrhu zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), který byl jako sněmovní tisk č. 589 dne 29. 6. 2016 schválen ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Popis Ustanovení § 19 návrhu zákona o biocidech zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví k vydání prováděcího právního předpisu za účelem stanovení výše úhrady nákladů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností, maximální výši úhrad nákladů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností a výši záloh na úhradu nákladů na provedení odborných úkonů v rámci jednotlivých činností.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.10.2016 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.7.2016 – 28.7.2016 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SPČR , TAČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSAEME828T.docx 45 kB 11.10.2016
Průvodní dopis pd_ALBSAEME828T.rtf 573 kB 11.10.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk