Identifikace materiálu
Čj. OVA 1485/16 PID KORNABCBZTUS
Čj. předkladatele MPO 29015/16/41200/01000 Datum autorizace 29.6.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Předkládá se na základě Plánu legislativních prací vlády pro rok 2016, který byl schválen usnesením vlády č. 1031 ze dne 14. prosince 2015.
Popis Odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích organizačních složek obchodního závodu zahraničních osob zapisovaných do obchodního rejstříku. Zavádí se možnost vydávání hromadných souborů (sestav). Zkvalitňuje se právní úprava živnostenského zákona v návaznosti na zkušenosti aplikační praxe (např. úpravou vydávání tržních řádů, zajištění řádného fungování centrálních registračních míst, sladění terminologie živnostenského zákona a dalších právních předpisů ad.).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.9.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 16.1.2017 Číslo Sněmovního tisku 1014 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 26 ze dne 16.1.2017
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.6.2016 – 29.7.2016 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAHWBTVME.doc 22 kB 26.1.2017
Materiál ma_ALBSAHWBTVME.doc 260 kB 26.1.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSAHWBTVME.doc 328 kB 26.1.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAHWBTVME.doc 299 kB 26.1.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAHWBTVME.doc 496 kB 26.1.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk