Identifikace materiálu
Čj. OVA 1607/16 PID KORNAB5JQCWD
Čj. předkladatele MF-55796/2015/62-5 Datum autorizace 21.6.2016
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova majetek státu; nemovitosti; veřejná správa
Oblast práva Finanční právo/Majetek státu
Důvod předložení provedení zmocnění dle § 65 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.
Popis Navržené nařízení vlády upravuje strukturu a rozsah údajů vedených v centrálním registru administrativních budov, termíny pro jejich poskytování a rovněž rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby organizačních složek státu a státních organizací v působnosti zákona č. 219/2000 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.2.2017 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 30.1.2017 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 88 ze dne 30.1.2017
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(181 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.6.2016 – 14.7.2016 Adresa připomínek Renata.Vilhelmova@mfcr.cz
Připomínková místa AVČR , BIS , ČBÚ , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , Hrad , KML , KOM , KVOP , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , PSP , RRTV , RVV , Senát , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAJBG8SIA.docx 133 kB 6.2.2017
Průvodní dopis pd_KORNAJBG8SIA.docx 21 kB 6.2.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk