Identifikace materiálu
Čj. OVA 697/16 PID KORNAAF9BFV5
Čj. předkladatele 36402/2016 Datum autorizace 30.5.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova veřejné zdraví
Oblast práva Správní právo/Ochrana před návykovými látkami
Důvod předložení Materiál se předkládá na základě rozhodnutí koaliční rady ze dne 27. května 2016.
Popis Zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů a snaha o snížení škod souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.3.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 30.5.2016 Číslo Sněmovního tisku 828 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 499 ze dne 30.5.2016
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(178 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAAHF6J9F.doc 22 kB 1.6.2016
Materiál ma_KORNAAHF6J9F.doc 1820 kB 1.6.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAAHF6J9F.doc 363 kB 1.6.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNAAHF6J9F.doc 119 kB 1.6.2016
Průvodní dopis pd_KORNAAHF6J9F.doc 162 kB 1.6.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk