Identifikace materiálu
Čj. OVA 1430/16 PID KORNAA4HUVTJ
Čj. předkladatele MV- 50341-14/OBP-2016 Datum autorizace 19.5.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; kriminalita; osobní údaje; policie; trestná činnost
Oblast práva Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana; Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2016.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - nová právní úprava nakládání se vzorky DNA
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.1.2017 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 19.12.2016 Číslo Sněmovního tisku 1004 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1152 ze dne 19.12.2016
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.5.2016 – 16.6.2016 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa GIBS , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAH9BX95S.doc 22 kB 3.1.2017
Materiál ma_KORNAH9BX95S.docx 58 kB 3.1.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAH9BX95S.docx 570 kB 3.1.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAH9BX95S.docx 38 kB 3.1.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNAH9KB4JU.doc 52 kB 3.1.2017
Průvodní dopis pd_KORNAH9BX95S.doc 50 kB 3.1.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk