Identifikace materiálu
Čj. OVA 1384/16 PID KORNA9VJRHB2
Čj. předkladatele MSP-83/2013-LO-SP Datum autorizace 12.5.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova nevládní organizace; občanské právo; právnická osoba
Oblast práva Občanské právo/Právnické osoby
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 schválený usnesením vlády č. 165 ze dne 12. března 2014
Popis Návrh zákona je předkládán v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož § 147 předpokládá, že jiný právní předpis podrobněji upraví podmínky, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.9.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 14.12.2016 Číslo Sněmovního tisku 1005 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 1106 ze dne 14.12.2016
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.5.2016 – 9.6.2016 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , DAČR , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAHGDA44M.docx 15 kB 10.1.2017
Materiál ma_ALBSAHGDA44M.doc 588 kB 10.1.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAHGDA44M.doc 44 kB 10.1.2017
Další příloha materiálu mp_ALBSAHGDA44M.doc 98 kB 10.1.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk