Identifikace materiálu
Čj. OVA 1048/16 PID KORNA9UBSAY9
Čj. předkladatele MV-108046-62/LG-2015 Datum autorizace 11.5.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova přestupky
Oblast práva Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2016 schválený usnesením vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031
Popis Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.6.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 5.10.2016 Číslo Sněmovního tisku 929 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 866 ze dne 5.10.2016
Znění PDF
DOC
(134 kB)
(185 kB)

Související usnesení

bylo změněno následujícím usnesením

č. 498 ze dne 31.7.2018
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.5.2016 – 8.6.2016 Adresa připomínek lenka.minarikova@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , RRTV , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAEFGCENB.doc 22 kB 5.10.2016
Materiál ma_KORNAEFGCENB.docx 749 kB 5.10.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAEFGCENB.docx 1930 kB 5.10.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNAEFGCENB.doc 371 kB 5.10.2016
Průvodní dopis pd_KORNAEFGCENB.doc 45 kB 5.10.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk