Identifikace materiálu
Čj. OVA 1309/16 PID KORNA9MBCFOR
Čj. předkladatele 400/2014-LO-SP Datum autorizace 4.5.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova plán legislativních prací; podnikání; právní spor; rozsudky; služby; smluvní vztahy; soudnictví; správní řád
Oblast práva Civilní právo procesní/Advokacie; znalci; tlumočníci; notáři; Civilní právo procesní/Soudy a soudci; Správní právo/Správní řízení; Ústavní právo/Moc soudní a organizace soudů
Důvod předložení Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je předkládán na základě úkolu uloženého Ministerstvu spravedlnosti Plánem legislativních prací na rok 2016.
Popis Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech si klade za cíl především stabilizovat a zkvalitnit výkon znalecké činnosti. V souladu s právem Evropské unie se zavádí právní nárok na zápis do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů po splnění předem stanovených kritérií. Dále se navrhuje zakotvit širší možnost přezkoumávání znaleckých posudků a klade se větší důraz na jejich kontrolu. Předpokládá se rovněž zavedení určitých metodologických či jiných standardů, postupů a pravidel. Zároveň dojde i k revizi systému odměňování a k navýšení znalečného. Předpokládá se rovněž změna týkající se seznamu oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti a zavedení elektronické evidence znaleckých posudků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.2.2017 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 25.1.2017 Číslo Sněmovního tisku 1025 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 52 ze dne 25.1.2017
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.5.2016 – 1.6.2016 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa AVČR , ČÚZK , HKČR , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , NSZ , RVV , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAJ7DZ5TG.doc 23 kB 2.2.2017
Materiál ma_KORNAJ7DZ5TG.doc 907 kB 2.2.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAJ7DZ5TG.doc 744 kB 2.2.2017
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAJ7DZ5TG.docx 81 kB 2.2.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNAJ7DZ5TG.doc 56 kB 2.2.2017
Průvodní dopis pd_KORNAJ7DZ5TG.doc 44 kB 2.2.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk