Identifikace materiálu
Čj. OVA 438/16 PID KORNA8WEBQHQ
Čj. předkladatele MF-56397/2015/32-33 Datum autorizace 11.4.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daňová soustava; zemědělská politika
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Usnesení vlády č. 1008 ze dne 7. prosince 2015.
Popis Předmětem návrhu zákona o spotřebních daních je rozšíření stávajícího daňového zvýhodnění minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, která v současné době zahrnuje pouze rostlinnou výrobu, i na minerální oleje spotřebované při vybraných činnostech živočišné výroby a produkci zvířat, resp. chovu skotu, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných a plemenných zvířat evidovaných podle plemenářského zákona.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.12.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 18.4.2016 Číslo Sněmovního tisku 839 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 337 ze dne 18.4.2016
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(181 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA9CHYPVK.doc 26 kB 10.6.2016
Materiál ma_KORNA9CHYPVK.doc 105 kB 10.6.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA9CHYPVK.doc 52 kB 10.6.2016
Průvodní dopis pd_KORNA9CHYPVK.doc 34 kB 10.6.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk