Identifikace materiálu
Čj. OVA 1053/16 PID KORNA8K9WTYU
Čj. předkladatele 21060/ENV/16 Datum autorizace 31.3.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ovzduší
Důvod předložení provedení částečné transpozice směrnice Rady (EU) 2015/652
Popis novela zákona - Plán legislativních prací vlády
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.9.2016 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 12.9.2016 Číslo Sněmovního tisku 924 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 811 ze dne 12.9.2016
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 31.3.2016 – 28.4.2016 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAE2FZV2Y.docx 21 kB 22.9.2016
Materiál ma_KORNAE2FZV2Y.docx 87 kB 22.9.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAE2FZV2Y.docx 158 kB 22.9.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAE2FZV2Y.docx 206 kB 22.9.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAE2FZV2Y.docx 55 kB 22.9.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNAE2FZV2Y.docx 54 kB 22.9.2016
Průvodní dopis pd_KORNAE2FZV2Y.docx 680 kB 22.9.2016
Další příloha materiálu mp_KORNAE2FZV2Y_01.docx 144 kB 22.9.2016
Další příloha materiálu mp_KORNAE2FZV2Y_02.docx 74 kB 22.9.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk