Identifikace materiálu
Čj. OVA 990/16 PID KORNA8CL6T5A
Čj. předkladatele 15404/2016-31 Datum autorizace 24.3.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova církve a náboženské společnosti; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Pohřebnictví
Důvod předložení Předkládá se v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 14.12.2015, č.1031 o Plánu Legislativních prací vlády na rok 2016
Popis Předložený materiál reaguje na problémy a nedostatky, které vyvstaly během patnáctileté aplikační praxe uvedeného zákona a současně uvádí do souladu zákonnou úpravu pohřebnictví se změnami, k nimž došlo v uplynulých letech v právním řádu ČR. Cílem navrhované regulace je v oblasti státního dozoru zavedení koordinovaného systému dozoru nad činnostmi v pohřebnictví, což současně umožní hlubší oborovou specializaci. Realizace návrhu by měla celkově vést ke zkvalitnění služeb v pohřebnictví a k posílení právní ochrany osob sjednávajících pohřbení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.7.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 24.10.2016 Číslo Sněmovního tisku 954 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 932 ze dne 24.10.2016
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.3.2016 – 25.4.2016 Adresa připomínek tomas.kotrly@mmr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , AVČR , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAFBHTPJN.doc 22 kB 2.11.2016
Materiál ma_KORNAFBHTPJN.doc 676 kB 2.11.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAFBHTPJN.doc 1604 kB 2.11.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAFBHTPJN.doc 54 kB 2.11.2016
Průvodní dopis pd_KORNAFBHTPJN.doc 172 kB 2.11.2016
Další příloha materiálu mp_KORNAFBHTPJN.doc 470 kB 2.11.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk