Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNA7QHD7BD
Čj. předkladatele 13326/2016-MZE-12152 Datum autorizace 7.3.2016
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o tabákových výrobcích
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova tabákové výrobky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Potravinářství a kontrola
Důvod předložení Na základě § 18 odst. 1 písm. a), b), k) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Popis Vyhláška bude vydána k provedení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, na základě zmocňovacích ustanovení nově vložených novelou zákona, která je projednávána v Parlamentu České republiky (sněmovní tisk č. 687).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.6.2016 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.3.2016 – 29.3.2016 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , RVV , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAA5DVW65.docx 15 kB 25.5.2016
Předkládací zpráva zp_KORNAA5DVW65.docx 25 kB 25.5.2016
Důvodová zpráva zd_KORNAA5DVW65.docx 626 kB 25.5.2016
Materiál ma_KORNAA5DVW65.docx 4571 kB 25.5.2016
Vypořádání připomínek vp_KORNAA5DVW65.docx 75 kB 25.5.2016
Průvodní dopis pd_KORNAA5DVW65.docx 38 kB 25.5.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk