Identifikace materiálu
Čj. OVA 703/16 PID KORNA7QCSSE2
Čj. předkladatele 1315/2016-OLP Datum autorizace 11.3.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova občanské právo; rodina; rovné zacházení
Oblast práva Občanské právo/Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí; Správní právo/Evidence obyvatel
Důvod předložení Předkládá se na základě aktuální potřeby.
Popis Návrh upravuje osvojení dítěte osoby v registrovaném partnerství partnerem či partnerkou jeho rodiče a související podmínky života dítěte v rodině registrovaných partnerů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.11.2016 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 24.10.2016 Číslo Sněmovního tisku 957 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 931 ze dne 24.10.2016
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.3.2016 – 11.4.2016 Adresa připomínek machacka.jakub@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAF5HK9X3.docx 13 kB 2.11.2016
Materiál ma_KORNAFHC8P55.docx 123 kB 8.11.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAF5HK9X3.doc 67 kB 2.11.2016
Průvodní dopis pd_KORNAF5HK9X3.doc 54 kB 2.11.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk