Identifikace materiálu
Čj. OVA 1389/16 PID KORNA7MJ8FRC
Čj. předkladatele 12217/2016-MZE-12152 Datum autorizace 7.3.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova lesnictví; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Myslivost a rybářství
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2016.
Popis Navrhovaná právní úprava prostřednictvím souboru opatření reaguje na zvýšené početní stavy některých druhů spárkaté zvěře a z toho vyplývajícího nárůstu škod způsobovaných zvěří na zemědělských kulturách a lesích. Současně se na základě zkušeností vyplývajících z aplikace zákona o myslivosti upravují některá další ustanovení zákona. Navrhované změny posílí pravomoci státní správy myslivosti ve věci opatření k optimalizaci početních stavů zvěře a zvýší rovněž ochranu práv vlastníků honebních pozemků, resp. osob, které na honebních pozemcích fakticky hospodaří (nájemců a pachtýřů).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.3.2017 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 22.3.2017 Číslo Sněmovního tisku 1073 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 200 ze dne 22.3.2017
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(186 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.3.2016 – 5.4.2016 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAKPHH8E7.docx 14 kB 22.3.2017
Materiál ma_ALBSAKPHH8E7.docx 194 kB 22.3.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSAKPHH8E7.docx 151 kB 22.3.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAKPHH8E7.docx 39 kB 22.3.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk