Identifikace materiálu
Čj. OVA 569/16 PID KORNA7FHBXX7
Čj. předkladatele MF-3238/2016/32 Datum autorizace 25.2.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; daň z přidané hodnoty; daň z příjmu; daňová soustava
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací na rok 2016 schváleným usnesením vlády ze dne ze dne 14. prosince 2015 č. 1031, neboť součástí návrhu zákona je novela zákona č. 586/1992 Sb. a novela zákona č. 235/2004 Sb., jejichž předložení bylo Plánem legislativních prací vlády uloženo. Dále je součástí návrhu zákona novela zákona č. 565/1990 Sb., která se předkládá v návaznosti na usnesení vlády ze dne 2. prosince 2015 č. 978.
Popis Ministerstvo financí předkládá návrh zákona, který obsahuje zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2017. Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.7.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 7.7.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 610 ze dne 7.7.2016
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.2.2016 – 24.3.2016 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNABUJ3MR1.doc 26 kB 18.7.2016
Materiál ma_KORNABUJ3MR1.docx 478 kB 18.7.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNABUJ3MR1.docx 192 kB 18.7.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNABUJ3MR1.docx 366 kB 18.7.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNABUJ3MR1.doc 206 kB 18.7.2016
Průvodní dopis pd_KORNABUJ3MR1.docx 21 kB 18.7.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk