Identifikace materiálu
Čj. OVA 117/16 PID KORNA6HLYXHV
Čj. předkladatele MF-47669/2014/3503-55 Datum autorizace 25.1.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova pojišťovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Usnesení vlády č. 1 ze dne 13. ledna 2016
Popis Ministerstvo financí předkládá materiál Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
Poznámky Zkrácení připomínkového řízení na 3 dny a zúžení připomínkových míst bylo povoleno dopisem čj. 1413/2016–OVL
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.9.2016 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 16.3.2016 Číslo Sněmovního tisku 751 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 209 ze dne 16.3.2016
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.1.2016 – 28.1.2016 Adresa připomínek konzultace@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA8CM791G.doc 27 kB 24.3.2016
Materiál ma_KORNA8CM791G.doc 78 kB 24.3.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA8CM791G.doc 54 kB 24.3.2016
Průvodní dopis pd_KORNA8CM791G.doc 34 kB 24.3.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk