Identifikace materiálu
Čj. OVA 611/16 PID KORNA66E23JA
Čj. předkladatele 2015/11598-52 Datum autorizace 14.1.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova pracovně-právní vztahy
Oblast práva Pracovní právo/Bezpečnost práce
Důvod předložení Z výsledků předchozího meziresortního připomínkového řízení vyplynula mj. potřeba níže uvedených dalších věcných změn návrhu zákona, které budou mít dopady na státní rozpočet. Materiál je proto zasílán nového meziresortního připomínkového řízení.
Popis Cílem návrhu zákona jsou mj. změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, které vyplynuly z potřeby reagovat na současný vývoj v této oblasti a trhu práce vůbec. Jedná se především o následující navrhovaná opatření.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.7.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 24.8.2016 Číslo Sněmovního tisku 911 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 716 ze dne 24.8.2016
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.1.2016 – 28.1.2016 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa MF
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNADCE7341.doc 22 kB 1.9.2016
Materiál ma_KORNADCE7341.doc 238 kB 1.9.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNADCE7341.doc 597 kB 1.9.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNADCE7341.doc 170 kB 1.9.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNADCE7341.docx 43 kB 1.9.2016
Průvodní dopis pd_KORNADCE7341.docx 192 kB 1.9.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk