Identifikace materiálu
Čj. OVA 60/16 PID KORNA5VFUAHR
Čj. předkladatele MV-178225-2/OBP-2015 Datum autorizace 5.1.2016
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; vojáci a vojenství
Oblast práva Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana
Důvod předložení Návrh je předkládán v souladu s usnesením vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1089.
Popis Povolání nejvýše 250 vojáků k plnění úkolů Policie ČR v období od 1. února 2016 do doby dostavění oplocení včetně elektronického zabezpečení a do doby zajištění fyzické ostrahy areálu.
Poznámky Ministr vnitra požádal předsedu Legislativní rady vlády o zkrácení lhůty k uplatnění připomínek na 5 pracovních dnů.
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.1.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 25.1.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 45 ze dne 25.1.2016
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(181 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.1.2016 – 12.1.2016 Adresa připomínek vlastimil.jirous@mvcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA6JAFJUU.pdf 43 kB 26.1.2016
Průvodní dopis pd_KORNA6JAFJUU.doc 52 kB 26.1.2016
Další příloha materiálu mp_KORNA6JAFJUU.doc 28 kB 26.1.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk