Identifikace materiálu
Čj. OVA 1631/15 PID KORNA5FFWUD3
Čj. předkladatele 67500/15 Datum autorizace 22.12.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Davida Kádnera, Marka Černocha, Martina Lanka, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (tisk 675)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova trestná činnost
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo hmotné
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je rozšířit ustanovení trestního zákoníku o nutné obraně.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.1.2016 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 18.1.2016 Číslo Sněmovního tisku 675 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 22 ze dne 18.1.2016
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(172 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(62 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.12.2015 – 30.12.2015 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA6AEKYQQ.doc 24 kB 18.1.2016
Stanovisko st_RACKA6AEKYQQ.doc 62 kB 18.1.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk