Identifikace materiálu
Čj. OVA 173/16 PID KORNA5FBF807
Čj. předkladatele 80121/2015 Datum autorizace 22.12.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení transpozice směrnice
Popis Upřesnění dovozu tkání z jiných než členských zemí EU
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.4.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 18.4.2016 Číslo Sněmovního tisku 811 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 335 ze dne 18.4.2016
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(181 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.12.2015 – 15.1.2016 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČNB , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SÚJB , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA9EH4GBA.doc 22 kB 10.5.2016
Materiál ma_KORNA9EH4GBA.doc 68 kB 10.5.2016
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNA9EH4GBA.doc 94 kB 10.5.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA9EH4GBA.doc 236 kB 10.5.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNA9EH4GBA.doc 55 kB 10.5.2016
Průvodní dopis pd_KORNA9EH4GBA.doc 156 kB 10.5.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk