Identifikace materiálu
Čj. OVA 256/16 PID KORNA599WE0E
Čj. předkladatele 67867/2015-MZE-12152 Datum autorizace 17.12.2015
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Iniciativní materiál transponující směrnice Evropské unie.
Popis Cílem návrhu je zejména transponovat prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU, 2014/97/EU a 2014/98/EU, které shodně obsahují pro členské státy transpoziční lhůtu 31. 12. 2016. Dochází k zavedení procesu registrace odrůd s úředně uznaným popisem.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.9.2017 Stav materiálu K - publikováno ve Sbírce zákonů
Datum schůze vlády 2.5.2016 Číslo Sněmovního tisku 816 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 383 ze dne 2.5.2016
Znění PDF
DOC
(133 kB)
(184 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.12.2015 – 19.1.2016 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , RVV , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA9T8BA8M.doc 22 kB 18.5.2016
Materiál ma_KORNA9T8BA8M.doc 229 kB 18.5.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNA9T8BA8M.doc 160 kB 18.5.2016
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNA9T8BA8M.doc 447 kB 18.5.2016
Rozdílová tabulka rt_KORNA9T8BA8M.doc 130 kB 18.5.2016
Průvodní dopis pd_KORNA9T8BA8M.doc 57 kB 18.5.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk