Identifikace materiálu
Čj. OVA 1585/15 PID KORNA57E6BPF
Čj. předkladatele MV-177302/OBP-2015 Datum autorizace 14.12.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova odměny a náhrady; pracovně-právní vztahy; služební poměr
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady; Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Předloženo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2015
Popis Návrh nařízení vlády se předkládá v souvislosti s valorizací důchodů a má úzkou souvislost s obdobnými nařízeními vlády připravovanými Ministerstvem práce a sociálních věci a Ministerstvem obrany, které vychází z valorizace důchodů činící 40,- Kč, stejně jako předkládaný návrh.
Poznámky u návrhu nařízení vlády bylo prominuto provedení mezirezortního připomínkového řízení
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.12.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 21.12.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1061 ze dne 21.12.2015
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(175 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA5FBK7OW.pdf 46 kB 22.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA5FBK7OW.docx 38 kB 22.12.2015
Další příloha materiálu mp_KORNA5FBK7OW.doc 38 kB 22.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk