Identifikace materiálu
Čj. OVA 1593/15 PID KORNA57CV2TR
Čj. předkladatele MV-172449-3/OBP-2015 Datum autorizace 14.12.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; policie
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory; Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana
Důvod předložení Hlavním důvodem navrhované novelizace nařízení vlády je fakt, že člen vlády ve funkci ministra financí je dlouhodobě vystaven ohrožení své osoby, a to zejména s ohledem na činnost kriminálních skupin v kontextu postoje Ministerstva financí k řešení celních a daňových podvodů. Za další rizikové faktory lze také považovat nový přístup Ministerstva financí k řešení problematik spojených s ekologickými zakázkami nebo hazardním průmyslem. Nelze rovněž opomenout skutečnost, že ministru financí je v poslední době stále častěji formou dopisů vyhrožováno likvidací jeho osoby.
Popis Návrh nařízení vlády rozšiřuje okruh členů vlády, jejichž bezpečnost je zajišťována Policií České republiky, o osobu ministra financí.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.12.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 21.12.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1063 ze dne 21.12.2015
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(175 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA5FBHYP2.pdf 41 kB 22.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA5FBHYP2.docx 36 kB 22.12.2015
Další příloha materiálu mp_KORNA5FBHYP2.doc 24 kB 22.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk