Identifikace materiálu
Čj. OVA 1586/15 PID KORNA54B5REM
Čj. předkladatele MV-175210-2/OBP-2015 Datum autorizace 14.12.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova policie; vojáci a vojenství
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory; Správní právo/Bezpečnost a požární ochrana
Důvod předložení Návrh nařízení vlády se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2015. Důvodem předložení je aktuální potřeba umožnit nasazení vojáků ke střežení areálu muničních skladů Květná v Pardubickém kraji i v roce 2016. Nařízení vlády č. 279/2014 Sb., na základě kterého jsou ke stejnému účelu povoláni k plnění úkolů Policie ČR vojáci v činné službě v tomto roce, pozbyde platnosti dne 31. prosince 2015.
Popis Návrh nařízení vlády, na základě kterého budou v souladu se zákonem o Policii ČR a zákonem o ozbrojených silách povoláni k plnění úkolů Policie ČR vojáci v činné službě. Jejich úkolem bude provádění ostrahy areálu muničních skladů v Květné i po dni skončení platnosti nařízení vlády č. 279/2014 Sb., tedy po 31. prosinci 2015.
Poznámky Na základě žádosti ministra vnitra předseda Legislativní rady vlády v souladu s čl. 76 Legislativních pravidel vlády dopisem č.j. 20783/2015-OVL ze dne 4. prosince 2015 stanovil, že připomínkové řízení k návrhu tohoto nařízení vlády se neprovede.
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.12.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 21.12.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1060 ze dne 21.12.2015
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(176 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA5FBLEPA.pdf 42 kB 22.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA5FBLEPA.doc 51 kB 22.12.2015
Další příloha materiálu mp_KORNA5FBLEPA.doc 28 kB 22.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk