Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNA4VD5D2V
Čj. předkladatele 63795/2015-MZE-12150 Datum autorizace 7.12.2015
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova nápoje
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Potravinářství a kontrola
Důvod předložení Návrh vyhlášky je předkládán na základě zmocnění v § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Popis Navrhovaná vyhláška nahradí vyhlášku Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína, cidr, perry, medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí jsou převzaty z této vyhlášky a zároveň přizpůsobeny přímo použitelným předpisům Evropské unie a technologickému vývoji v potravinářství. Potřeba některých změn a zpřesnění vyplynula také z praxe.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.4.2016 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.12.2015 – 30.12.2015 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , RVV , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNA8BNCK47.docx 15 kB 31.3.2016
Předkládací zpráva zp_KORNA8BNCK47.docx 23 kB 31.3.2016
Důvodová zpráva zd_KORNA8BNCK47.docx 58 kB 31.3.2016
Materiál ma_KORNA8BNCK47.docx 99 kB 31.3.2016
Vypořádání připomínek vp_KORNA8BNCK47.docx 49 kB 31.3.2016
Průvodní dopis pd_KORNA8BNCK47.docx 38 kB 31.3.2016
Další příloha materiálu mp_KORNA8BNCK47.docx 38 kB 31.3.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk