Identifikace materiálu
Čj. OVA 1594/15 PID KORNA4SMFXFV
Čj. předkladatele 66000/15 Datum autorizace 1.12.2015
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Soni Markové, Stanislava Mackovíka, Pavla Kováčika a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 660)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je úprava podmínek hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta v případě, že je vysoce pravděpodobné, že v budoucnu ohrozí závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy, nebo je pod vlivem návykové látky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.12.2015 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 21.12.2015 Číslo Sněmovního tisku 660 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1064 ze dne 21.12.2015
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(174 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(123 kB)
(42 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.12.2015 – 10.12.2015 Adresa připomínek polivkova.jarmila@vlada.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_RACKA5EGC8R4.doc 24 kB 21.12.2015
Stanovisko st_RACKA5EGC8R4.doc 42 kB 21.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk