Identifikace materiálu
Čj. OVA 12/16 PID KORNA4NFLWD9
Čj. předkladatele MF-50321/2015/32 Datum autorizace 27.11.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně; daň z přidané hodnoty; daňová správa; energetika
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Návrh nařízení vlády se předkládá mimo Plán legislativních prací z důvodu nutnosti rychle reagovat a snížit tak riziko podvodů na dani z přidané hodnoty na území České republiky. Tato úprava vychází z čl. 199a odst. 1 písm. e) a f) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.
Popis MF předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.1.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 13.1.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 14 ze dne 13.1.2016
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.11.2015 – 11.12.2015 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA65JTM84.doc 32 kB 13.1.2016
Průvodní dopis pd_KORNA65JTM84.docx 22 kB 13.1.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk