Identifikace materiálu
Čj. OVA 1566/15 PID KORNA4MHWPED
Čj. předkladatele 2457/2015-1322 Datum autorizace 26.11.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova mzdy a platy; vojáci a vojenství
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zaměstnanost
Důvod předložení Materiál se předkládá podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 v souvislosti s úpravou náhrady za ztrátu na výdělku navrhovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí
Popis Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.12.2015 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 21.12.2015 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 1062 ze dne 21.12.2015
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.11.2015 – 3.12.2015 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA5ELJYEY.doc 45 kB 21.12.2015
Průvodní dopis pd_KORNA5ELJYEY.doc 47 kB 21.12.2015

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk