Identifikace materiálu
Čj. OVA 86/16 PID KORNA4EH3TMF
Čj. předkladatele 62518/2015-MZE-12154 Datum autorizace 24.11.2015
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2016
Popis Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je zohlednit potřebu zpřesnění podmínek poskytování dotací pro agroenvironmentálně-klimatické opatření, která vzešla ze zkušeností s administrací žádostí v roce 2015.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.2.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.2.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 125 ze dne 17.2.2016
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.11.2015 – 15.12.2015 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNA79B5UF8.docx 100 kB 18.2.2016
Průvodní dopis pd_KORNA79B5UF8.doc 57 kB 18.2.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk